ادموند هیلاری اولین انسانی است که موفق شد در ۲۹ می‌۱۹۵۳ میلادی به قله اورست صعود کند. ادموند هیلاری بعدها به عنوان مرد ۸۸۴۸ متری اشتهار یافت. در برخی کشورها هم از او به عنوان «شوالیه تلاش» یاد کردند. ادموند هیلاری آن قدر معروف شده بود که عکسش روی کارت‌های تبلیغاتی آمریکایی به چاپ رسید.

ادموند هیلاری در سال ۱۹۵۲ تلاش بسیاری برای فتح قله اورست کرده بود که این کوشش‌ها به ثمر ننشست. چند هفته پس از این ناکامی گروهی کوهنورد از ادموند هیلاری خواستند تا رهبری گروه آنها را بر عهده بگیرد. از این رو آنها جلسه‌ای را ترتیب دادند و از قهرمان کوهنوردی جهان خواستند تا قدری در آنجا صحبت کند.

ادموند هیلاری پس از فرا خوانده شدن به روی سن، با تشویق حضار پشت میکروفن رفت. اما هیــــلاری با خود فکر کرد که او شکست خورده است و لایق صحبت بـــرای جمع مشتاق نیست. او از سن پائین آمد، به عکس کوه اورســت که بر روی دیوار نصب بود زل زد و با صدایی بلند فریاد زد:

‌ای کوه اورست، تو مرا برای بار اول شکست دادی، اما بدان که این بار من تو را شکست خواهم داد چون تو به اندازه‌ای که می‌خواستی رشد پیدا کردی، اما من هنوز در حال رشد و ارتقا هستم.

مترجم: آرش میری خانی

منبع:‏ummah.com